ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η τεχνική εταιρία Peppas Construction δραστηριοποιείται στο χώρο των κατασκευών για πελάτες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Οι καινοτόμες ιδέες μας, σε συνδυασμό με την 35ετή εμπειρία, τον ιδιόκτητο εξοπλισμό και την άρτια εκπαιδευμένη ομάδα μας, εγγυώνται την πλήρη κάλυψη των αναγκών του πελάτη.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Με εκτεταμένη εμπειρία σε βιομηχανικά κτίρια, αποθήκες, εμπορικά κέντρα, υπόγεια parking, κτίρια γραφείων, κατοικίες, νοσοκομεία και ξενοδοχειακές μονάδες, η Peppas Construction αναλαμβάνει εργασίες που περιλαμβάνουν μελέτη, κατασκευή, διαχείριση έργων καθώς και υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου.

TA ΕΡΓΑ ΜΑΣ

Στόχος μας είναι η ακριβής κατανόηση των αναγκών του πελάτη. Έτσι δημιουργούμε προτάσεις οι οποίες βασίζονται στην βέλτιστη ισορροπία μεταξύ κόστους, ποιότητας και χρόνου εκτέλεσης του έργου. Διατηρώντας μια λεπτομερής και συστηματική ενημέρωση επιτυγχάνουμε την παράδοση των έργων σύμφωνα με τις προδιαγραφές αλλά και την εκπλήρωση των προδιαγεγραμμένων αναγκών.